Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Vitajte na stránkach Rodičovského Spoločenstva ZŠ A. Bernoláka v Martine.

Milí rodičia a priatelia školy,
aj tento rok máte možnosť poukázať 2% (prípadne i 3% za predpokladu predloženia potvrdenia o vykonaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác v roku 2019) z Vašich daní na podporu našej školy a aktivít Rodičovského Spoločenstva. Aj v budúcom roku by sme radi podporili naše pravidelné aktivity ako brigády, vianočné besiedky, karneval, Bernolácka olympiáda ako aj podporili vzdelávacie a športové aktivity našich detí. Budúci rok naša škola oslávi 30. výročie založenia a aj týmto spôsobom by sme chceli pomôcť pri financovaní organizácie sprievodných aktivít.

Na čo sme hrdí

Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Základná škola začlenená v sieti cirkevných-katolíckych škôl

Hlavnou náplňou je organizovanie akcií pre žiakov, rodičov, učiteľov a výpomoc škole

Legislatívne potvrdené, vlastné financovanie a hospodárenie bez fondov EÚ

Najnovšie články

Ples 2016

Vo fašiangovom čase sa aj tento rok naše rodičovské spoločenstvo podujalo zorganizovať v piatok 29. januára 2016 od 19:00 ples pre rodičov, učiteľov, priateľov školy a ich priateľov a …[…]

Read more

Ples 2015

Do tretice (všetko dobré) sa uskutočnil ďalší ples RS za rekordnej účasti (okolo 120 párov), ktorý bol tentoraz aj pre farníkov z Martina-Severu, keďze oni vlastný ples neorganizovali. Ples sa[…]

Read more

Ples 2014

Po vlaňajšej úspešne obnovenej tradícii školských plesov sa Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ A.Bernoláka podujalo zorganizovať 24. januára 2014 znovu plesové stretnutie rodičov, učiteľov, pracovníkov školy, ich známych a[…]

Read more