Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Vitajte na stránkach Rodičovského Spoločenstva ZŠ A. Bernoláka v Martine.

Na čo sme hrdí

Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Základná škola začlenená v sieti cirkevných-katolíckych škôl

Hlavnou náplňou je organizovanie akcií pre žiakov, rodičov, učiteľov a výpomoc škole

Legislatívne potvrdené, vlastné financovanie a hospodárenie bez fondov EÚ

Najnovšie články

Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Diaková 105, 03802 Diaková   V. p. Ing. Ján Chabada Riaditeľ Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine Ul. S. Tomášika 1[…]

Read more
List rodičom

List rodičom

Vážení rodičia, tento list je adresovaný všetkým členom Rodičovského spoločenstva pri Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka (ďalej RS). Z dôvodu opatrení a obmedzení, ktorými sa riadime pre[…]

Read more

Ples 2016

Vo fašiangovom čase sa aj tento rok naše rodičovské spoločenstvo podujalo zorganizovať v piatok 29. januára 2016 od 19:00 ples pre rodičov, učiteľov, priateľov školy a ich priateľov a …[…]

Read more