Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Vitajte na stránkach Rodičovského Spoločenstva ZŠ A. Bernoláka v Martine.

Milí rodičia a priatelia školy,
dovoľujeme si Vás v tejto dobe "hrôzostrašného COVID-u", najmä
úspešne medializovaného v kooperácii s vyhrážkami vysokých pokút, porušovaním zákonov či vydieraním, osloviť formou listu, v ktorom nájdete podstatné informácie týkajúce sa činnosti a plánov Rodičovského Spoločenstva na školský rok 2020/2021.

Na čo sme hrdí

Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Základná škola začlenená v sieti cirkevných-katolíckych škôl

Hlavnou náplňou je organizovanie akcií pre žiakov, rodičov, učiteľov a výpomoc škole

Legislatívne potvrdené, vlastné financovanie a hospodárenie bez fondov EÚ

Najnovšie články

List rodičom

List rodičom

Vážení rodičia, tento list je adresovaný všetkým členom Rodičovského spoločenstva pri Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka (ďalej RS). Z dôvodu opatrení a obmedzení, ktorými sa riadime pre[…]

Read more

Ples 2016

Vo fašiangovom čase sa aj tento rok naše rodičovské spoločenstvo podujalo zorganizovať v piatok 29. januára 2016 od 19:00 ples pre rodičov, učiteľov, priateľov školy a ich priateľov a …[…]

Read more

Ples 2015

Do tretice (všetko dobré) sa uskutočnil ďalší ples RS za rekordnej účasti (okolo 120 párov), ktorý bol tentoraz aj pre farníkov z Martina-Severu, keďze oni vlastný ples neorganizovali. Ples sa[…]

Read more