Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Rodičovské spoločenstvo

Sme Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka v Martine (skratka RS), ktorá patrí do siete cirkevných-katolíckych škôl. Svoju činnosť zameriavame najmä na organizovanie akcií pre žiakov, rodičov, učiteľov a výpomoc škole. Zároveň sa snažíme o vzájomné spoznávanie a kontaktovanie sa rodičov navzájom, aby sa čo najlepšie naplnil termín z nášho názvu – spoločenstvo. Archív týchto akcií od školského roku 2009/10 spolu s reportážami aj fotografiami nájdete na tejto našej webovej stránke. Samozrejmosťou bude publikovanie ďalších podujatí, organizovaných pod patronátom Rodičovského Spoločenstva.
 

Rodičovská rada

Plenárna schôdza na svojom zasadnutí dňa 22. septembra 2021 schválila Výbor rodičovskej rady v tomto zložení:
  • Predseda: Mgr. Hildegarda Turčeková
  • Podpredseda: Mgr. Silvia Stoláriková
  • Ekonóm: Mgr. Melánia Fandáková
Rodičovskú radu RS ďalej tvoria jednotliví členovia, t. j. zástupcovia tried (triedni dôverníci, dvaja za každú triedu).