Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Prehľad článkov

Bernolácka olympiáda 2023

Milí rodičia, učitelia, žiaci! Chceme sa poďakovať predovšetkým nášmu nebeskému Otcovi, za priaznivé počasie počas celej Bernoláckej olympiády, za ochotných ľudí, ktorí venovali svoj čas a chuť pre druhých. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa starali o občerstvenie, hudbu, prípravu priestorov a stanovíšť, učiteľom, ktorí sprevádzali svojich žiakov a povzbudzovali ich, upratovacej čate, pani kuchárke, sponzorom za ceny…
Čítať ďalej

Jesenná brigáda 2022

Milí priatelia! Chceli by sme sa poďakovať za vašu účasť na jesennej brigáde. Počasie nám vďaka Bohu prialo, a tak sa školský dvor naplnil rodičmi, učiteľmi a žiakmi. Veríme, že takéto akcie tmelia naše spoločenstvo a budujú vzácne vzťahy a priateľstvá. ĎAKUJEME!

Bernolácka olympiáda 2022

Po dvoch rokoch sa nám podarilo 4.6.2022 opäť uskutočniť našu Bernolácku olympiádu. O počasie a ochotných ľudí sa postaral náš dobrý Boh. Chceme sa však poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí finančne, alebo aj vecne prispeli na toto naše spoločné dielo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe programu, organizácii, občerstvení, hudobného sprievodu a aj…
Čítať ďalej

Vaše 2% z daní spravia rozdiel

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy! Aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aktivít nášho Rodičovského spoločenstva /RS/. Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.  Vďaka Vám sme mohli minulý školský rok podporiť plavecký výcvik, vedomostné a športové súťaže, uskutočniť Bernolácku olympiádu, prispieť na odmeny žiakom na konci školského roka, finančne podporiť prímestský…
Čítať ďalej

List rodičom

List rodičom

Vážení rodičia, tento list je adresovaný všetkým členom Rodičovského spoločenstva pri Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka (ďalej RS). Z dôvodu opatrení a obmedzení, ktorými sa riadime pre zdravie nás a našich najbližších, tento školský rok nezačal úplne podľa našich predstáv a taktiež ukončenie predchádzajúceho roka bolo šokom pre každého. Táto situácia je…
Čítať ďalej

Ples 2016

Vo fašiangovom čase sa aj tento rok naše rodičovské spoločenstvo podujalo zorganizovať v piatok 29. januára 2016 od 19:00 ples pre rodičov, učiteľov, priateľov školy a ich priateľov a … skrátka pre všetkých, ktorí sa chceli spolu s nami zabaviť v príjemnej spoločnosti a peknom prostredí – na našom tradičnom mieste – v jedálni Strednej…
Čítať ďalej

Ples 2015

Do tretice (všetko dobré) sa uskutočnil ďalší ples RS za rekordnej účasti (okolo 120 párov), ktorý bol tentoraz aj pre farníkov z Martina-Severu, keďze oni vlastný ples neorganizovali. Ples sa niesol v duch ľudových fašiangových tradícií. Už pri vstupe čakalo „plesajúcich“ zvlášne prekvapenie, keď miesto čísla stola im „uvádzačka“ iba oznámila meno významného martinského domu…
Čítať ďalej

Ples 2014

Po vlaňajšej úspešne obnovenej tradícii školských plesov sa Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ A.Bernoláka podujalo zorganizovať 24. januára 2014 znovu plesové stretnutie rodičov, učiteľov, pracovníkov školy, ich známych a známych ich známych… a to v rovnakých priestoroch ako predošlý rok – v jedálni Strednej odbornej školy služieb v Jahodníkoch (v budove známej ako bývalé…
Čítať ďalej

Ples 2013

Po štvorročnej pauze Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ A.Bernoáka opäť zorganizovalo fašiangový školský ples. Vrátil sa do pôvodných, krásne vynovených priestorov jedálne Strednej odbornej školy služieb v Jahodníkoch. Hoci chrípka zahnala zopár majiteľov vstupeniek namiesto do plesovej sály do postele, aj tak vyše osemdesiat plesajúcich začalo prichádzať v piatok 25. januára 2013 okolo siedmej…
Čítať ďalej