Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Kategória: Aktivity RS

Vaše 2% z daní spravia rozdiel

Milí rodičia, pedagógovia a priatelia školy! Aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aktivít nášho Rodičovského spoločenstva (RS) smerovaných k našim  deťom a učiteľom. Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.  Minulý školský rok nám pandemická situácia neumožnila mnoho aktivít, ale aj napriek tomu práve vďaka Vám, sme mohli minulý školský rok  zabezpečiť…
Čítať ďalej

List rodičom

List rodičom

Vážení rodičia, tento list je adresovaný všetkým členom Rodičovského spoločenstva pri Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka (ďalej RS). Z dôvodu opatrení a obmedzení, ktorými sa riadime pre zdravie nás a našich najbližších, tento školský rok nezačal úplne podľa našich predstáv a taktiež ukončenie predchádzajúceho roka bolo šokom pre každého. Táto situácia je…
Čítať ďalej

Maľovanie plota 2016

Pri príležitosti 25. výročia školy sa naše Rodičovské spoločenstvo rozhdlo prispieť k skrášleniu areálu školy svojpomocným natretím plota, tak že plot sa rozdelil rovnomerne na toľko úsekov, koľko je v škole tried, a rodičia príslušnej triedy budú zodpovedať za natrenie svojho úseku plota. Každý deň poobedea dve soboty (pokiaľ prialo počasie) bolo vidieť pri plote…
Čítať ďalej