Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Legislatíva a hospodárenie

2% (3%) zo zaplatených daní

  • Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ k poukázaniu 2% (3%) z Vašich zaplatených daní za rok 2020 v prospech Rodičovského Spoločenstva k stiahnutiu.

Užitočné informácie k poukázaniu 2% (3%):

 

Rozpočet RS na rok 2019/2020

Rozpočet RS 2019/2020

Rozpočet RS 2019/2020

 

Rodičovský príspevok
Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020 bol schválený vo výške 17 € za prvé dieťa a 5 € za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady príspevkov bol stanovený do 30. novembra 2019. Tento príspevok budú uhrádzať aj žiaci prípravného ročníka.

 

Zápisnica z plenárnej schôdze konanej dňa 10. septembra 2019

 

Stanovy občianskeho združenia – Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka
Na plenárnom zasadnutí RS dňa 4.10.2012 boli schválené (a následne zaregistrované na MV SR) nové stanovy nášho združenia, v ktorých sa najmä:

  • upravuje názov podľa presného názvu školy,
  • upravujú a upresňujú sa podmienky členstva, práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.
  • Tu si ich môžete prehliadnuť, resp. stiahnuť:
  • Stanovy rodičovského spoločenstva