Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Prehľad článkov

3. ročník – 2011

V minulom školskom roku sa konal prvý ročník BO, ktorý vďaka vašej účasti dopadol opäť výborne. V tomto roku nadväzujeme na prvý ročník a prinášame aj niektoré novinky. Nebudeme všetko prezrádzať. Dôležité informácie sa včas dozviete. Odporúčame najmä žiakom sledovať dianie na škole týždeň pred vypuknutím olympiády. Tak ako v prvom ročníku, tak aj tento…
Čítať ďalej

2. ročník – 2010

Po mnohých daždivých dňoch sa prišlo aj slnko pozrieť na Bernolácku olympiádu 2010 a hoci sme mali pripravený aj mokrý variant olympiády, bez váhania sme mohli zvoliť ten suchý. Ráno po 9. hodine sa všetky triedne družstvá zhromaždili na trávniku za JM centrom – aj so svojimi kapitánmi, vlajkami a tabuľami. Najprv všetci spoločne zložili…
Čítať ďalej

1. ročník – 2009

Medailové umiestnenia jednotlivých disciplín Bernoláckej olympiády 2009. Futbal: miesto 8.B miesto 8.A miesto 6.A Prehadzovaná: miesto 8.B miesto 8.A miesto 7.A Stolný tenis: miesto 8.B miesto 8.A miesto 6.A Hod šípkami: miesto 8.B miesto 7.B miesto 6.A Hod basketbalovou loptou do koša: miesto 6.A miesto 7.B miesto 8.A Streľba loptičky hokejkou do prázdnej brány: miesto…
Čítať ďalej

Maľovanie plota 2016

Pri príležitosti 25. výročia školy sa naše Rodičovské spoločenstvo rozhdlo prispieť k skrášleniu areálu školy svojpomocným natretím plota, tak že plot sa rozdelil rovnomerne na toľko úsekov, koľko je v škole tried, a rodičia príslušnej triedy budú zodpovedať za natrenie svojho úseku plota. Každý deň poobedea dve soboty (pokiaľ prialo počasie) bolo vidieť pri plote…
Čítať ďalej